Natuurlijke verzorgingsproducten en ecovriendelijke non-food voor webshops en speciaalzaken

Greenhub

Privacyverklaring

Privacy policy van GreenHub, eigenaar van www.greenhubimports.nl.

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.greenhubimports.nl is een belangrijke taak voor ons.
Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.greenhubimports.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Via de website www.greenhubimports.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan je e-mailadres of telefoonnummer wanneer je een contactformulier invult.
Greenhub acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dat betekent onder andere dat
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist (d.m.v. bevestigingen bij te verzenden informatie/contact formulieren);
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (o.a. SSL & Encryptie van gegevens en toegang);
• wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Greenhub is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van het contactformulier op onze website laat je persoonsgegevens bij ons achter.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze rechtstreeks door jou opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen
• Naam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Contactformulier en overige formulieren
Als je een contactformulier op de website invult, een ander formulier, of ons direct een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren jouw (bezoekers)gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Cookies
Wij maken gebruik van de Google Analytics cookie. Daarmee kunnen wij statistieken bijhouden over hoeveel bezoekers de Website krijgt en welke pagina’s het meest worden bekeken. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. De Google Analytics cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard. Wij hebben extra maatregelen genomen ter bescherming van uw privacy. Zo hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten met verschillende afspraken ter bescherming van uw privacy. Daarnaast hebben wij de functie “Gegevens delen” uitgezet, zodat Google deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Verder hebben wij Google Analytics zo ingesteld, dat niet uw volledige IP-adres wordt gebruikt. Wij gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google.

Bewaartermijnen
GreenHub zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.
Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Jouw rechten
Je hebt het recht GreenHub te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast heb je onder omstandigheden recht op dataportabiliteit. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en klachten
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan onze website staan vermeld of via het contactformulier op deze website. Mocht je iets willen melden waarover je niet tevreden bent, dan kan je dat sturen naar info@greenhubimports.nl , wij proberen je dan zo goed mogelijk van dienst te zijn.